Nowy wymóg zgłoszenia pracowników delegowanych oraz osób z EU prowadzących działalność na własny rachunek w Niderlandach.

Nowy wymóg zgłoszenia pracowników delegowanych oraz osób z EU prowadzących działalność na własny rachunek w Niderlandach.

Zgłoszenia odbywają się za pomocą platformy online www.postedworkers.nl.

Wymóg ten dotyczy pracodawców, którzy przyjeżdżają do Niderlandów z własnym personelem (usługi tymczasowe), międzynarodowych firm, które oddelegowują pracowników do swoich oddziałów w Niderlandach, oraz agencji pracy tymczasowej udostępniającej pracowników tymczasowych w Niderlandach. Obowiązek dotyczy również osób prowadzących działalność na własny rachunek, pracujących w wyznaczonych “sektorach wysokiego ryzyka”. Przykładami takich sektorów są: sektor rolny, przemysłowy i budowlany.

Zgłoszenie jest koniecznie, tylko w przypadku oddelegowania do Holandii, które rozpoczęło się od 1 marca 2020 lub później. Jeżeli prace rozpoczęły się przed 1 marca 2020, nie ma obowiązku zgłaszania.

Dane, jakie należy zgłosić, dokonując rejestru jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek:

 1. Twoje dane:
  – imię i nazwisko
  – płeć
  – data urodzenia
  – narodowość
  – numer identyfikacyjny w kraju pochodzenia
  – holenderski numer ubezpieczenia (jeśli dotyczy)
  – numer telefonu
  – adres e- mail
 2. Dane o projekcie:
  – sektor, w tym podsektor i kod SBI
  – adres/lokalizacja miejsca pracy w Holandii
  – prawdopodobna data rozpoczęcia i zakończenia pracy
  – osoba odpowiedzialna za Twoje wynagrodzenie
 3. Dane Twojej firmy
  – nazwa firmy
  – kraj, w którym firma jest zarejestrowana
  – numer rejestru handlowego REGON
  – numer identyfikacyjny VAT
  – adres siedziby firmy
  – oświadczenie A1
 4. Dane klienta
  – nazwa firmy
  – kraj, w którym firma jest zarejestrowana
  – numer BTW
  – numer KvK
  – adres siedziby firmy
  – nazwisko klienta / zleceniodawcy / osoby kontaktowej
  – numer telefonu klienta / zleceniodawcy / osoby kontaktowej
  – adres e-mail klienta / zleceniodawcy / osoby kontaktowej

Po zarejestrowaniu się na stronie PostedWorkers, wypełniony raport zostanie wysłany do Twojego klienta. Klient w Niderlandach dostaje następnie wiadomość z prośbą o sprawdzenie poprawności raportu. Klient ma zatem obowiązek sprawdzić, czy dane, które wpisałeś, zgadzają się. tym celu klient musi zalogować się także na stronie PostedWorkers i sprawdzić i zatwierdzić, jak wszystko się zgadza, albo odrzucić, gdy znajdzie nieprawidłowości.

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy w wypełnieniu zgłoszenia, zapraszamy do kontaktu!

Zespół Pegaz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *